Cookies na našem webu:
Webová stránka používá technické / krátkodobé soubory cookies, které slouží ke správné funkčnosti a zobrazení webové stránky. Rozsah cookies nepodléhá, v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, souhlasu a nelze je zakázat.
Beru na vědomí

Speciální nabídky Hotel Filipinum

1.6.2018

Prohlášení o ochraně soukromí

OSOBNÍ ÚDAJE ( dále jen OÚ ).

A. Údaje, které o vás shromažďujeme

Společnost Pavel Pešta se sídlem Krajanská 358/42, 149 00 Praha 4, IČO: 41181794, jakožto správce OÚ od vás shromažďuje údaje související s provozem a činností v objektech Hotel Filipinum, Hotel U Černého medvěda, Penzion a Pizzerie Srdíčko a chaty Čenkovice:

1. Přijímáme a uchováváme informace, které vložíte do našich webových stránek, nebo které nám sdělíte při příjezdu do zařízení jako hotelový host anebo návštěvník jednotlivých zařízení. Poskytnutí informací je dobrovolné s výjimkou těch, které jsou požadovány ze zákona č.326/1999sb. – pobyt cizinců a zákona č. 565/1990 o poplatcích.

Jedná se o:

* jméno a příjmení

* datum narození

* státní občanství

* trvalé bydliště v zahraničí

* číslo cestovního dokladu, číslo víza

* SPZ v případě parkování v objektech hotelu nebo penzionu.

2. Pokud vkládáte OÚ do našeho systému jménem jiné osoby, zaručujete nám, že jste touto osobou zmocněni k nakládání s OÚ a že jsou správné a přesné.

3. Automatické přijímáme a někdy i vyhodnocujeme určité informace, při Vašem připojení na naše webové o stránky, které mají návaznost na výše uvedená zařízení. Jedná se o IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, datum a čas, kdy jste využili naše služby.

4. E-mailová komunikace - v případě, že nám poskytnete e-mailovou adresu, můžeme vám posílat informativní materiály související s naší činností. Můžeme vás obeslat dotazníkem, kde vás požádáme o zhodnocení našich služeb. Máte možnost se odhlásit od zasílání našich informací. Kontaktní spojení je uvedeno na e-mailové stránce.

5. Ve snaze o poskytnutí kompletních služeb vám můžeme poskytnout i informace z ostatních zdrojů / např. počasí, dopravní dostupnost, kulturní akce v oblast0, apod. /.

 

B. Důvod shromažďování a využívání vašich osobních údajů.

a) Plnění zákonných povinností

b) Komunikace s vámi

c) Uzavření a plnění smluvního vztahu

d) Průzkum trhu, marketingové aktivity

e) Zajištění bezpečnosti našich služeb / omezení podvodů, nevyžádané činnosti, prokázání pravosti rezervací či plateb /.

f) Zlepšení našich služeb

 C. Právní základy, z kterých vycházíme při zpracovávání osobních údajů

1. Plnění zákonné povinnosti

2. Plnění smluvního vztahu

3. Oprávněné zájmy – k administrativním účelům, zajištění vhodného obsahu webových stránek a omezení podvodů.

4. V případě, že bychom chtěli použít vaše OÚ k marketingu, budete předem požádáni a váš souhlas.

D. Vaše osobní údaje sdílíme pouze s

1. Příslušnými orgány, které k tomu mají oprávnění

2. Poskytovateli platebních služeb v případě použití vaší platební karty

E. Soubory typu Cookie

1. Cookies používáme převážně pro technologické účely a v podstatě nám umožňují činnost našich webových stránek. Umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek. Po uzavření webové stránky se převážně tyto cookies vymažou. Jiné cookies nám pomáhají vás identifikovat při opětovných návštěvách našich stránek. V případě, že zakážete některá cookies, je reálné nebezpečí, že webové stránky nemusí správně fungovat a my vám nebudeme schopni poskytnout celý sortiment našich služeb.

 F. Bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů.

1. Počítače a počítačová síť je zabezpečena softwarově proti vniknutí z venku antivirovým systémem, který je pravidelně obnovováván.

2. Přístup do hardware je omezen zaheslováním počítačů, a pokud to provozně lze řešit, jsou počítače v místnosti zamykány.

3. Do místnosti, kde je umístěn server, je omezený vstup uzamčením místnosti. Vstup mají povolen pouze pracovníci, kteří mají ke vstupu oprávnění.

4. Pokud pracovník má povolen vstup do počítače, je jeho vstup omezen oblastí, kterou zpracovává.

G. Doba uchovávání osobních údajů

1. OÚ se uchovávají dle zákona o účetnictví anebo o skartaci

2. Po dobu platnosti smluvního vztahu, jeho ukončení a vyrovnání

3. Ostatní údaje jsou uchovány v systému bez omezení. Jednou za tři roky se údaje

aktualizují a nepoužívané či ty, které ztratily aktuálnost, se vyřazují.

Vyřazují se údaje, u kterých uplyne doba povolení k jejich úchově.

4. Dobu úchovy OÚ lze zkrátit tím, že osoba, které se OÚ týkají, požádá o jejich vyjmutí.

Nelze u údajů pod bodem 1 a částečné 2. Pokud neuplyne doba smluvního vztahu.

 H) Kontrola osobních údajů

Na základě písemné žádosti o zaslání osobních údajů na mailovou adresu

pavelpesta@volny.cz, vám sdělíme, které OÚ o vás uchováváme